THAI TIME สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองลัดหลวง สมุทรปราการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถโดยสารสาธารณะทุกวัน

1193 Views
          นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานรักษา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจฯ) สอบถามไปยังกลุ่มคมนาคมขนส่งต่างๆ ในเขตพื้นที่ว่ามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรการสร้างความปลอดภัยที่ทางเทศบาลฯได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปก่อนหน้านี้หรือไม่ โดยพบส่วนใหญ่ไม่ได้มีการดำเนินการ
218676
218677
          ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถสาธารณะ จึงมอบให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทางโดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจฯ เป็นผู้ประสานงานแจ้งให้กลุ่มคมนาคมขนส่งนำรถเข้ารับการพ่นฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน
218678
218679

 ภาพ-ข้อมูล : เทศบาลเมืองลัดหลวง

Comments

comments