Singburi ดีจัง, THAI TIME สิงห์บุรี

นี่สิ..ประชาธิปไตย!? ชาวตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี หย่อนบัตรลงมติ..แก้แบบผนังอาคาร

823 Views

Loading

 

          ถือเป็นกรณีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย..ที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรีจัดให้มีการลงประชามติ ยุติปัญหาความเห็นไม่ตรงกันของผู้ค้าเรื่องการปรับแก้แบบผนังอาคารตลาดสด ด้วยการให้ลงมติหย่อนบัตรกันแบบประชาธิปไตย

         เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าตลาดยงเกียรติ โดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรีจัดประชุมชี้แจงและให้ผู้ประกอบการลงมติแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี) เนื่องจากผู้ประกอบการค้ามีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องผนังกำแพงของอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

          ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้ประกอบการเลือกแบบที่ 1 มี 38 เสียง แบบที่ 2 มี 68 เสียง และบัตรเสีย 5 เสียง สรุป..ชาวตลาดเสียงส่วนใหญ่เลือกแบบที่ 2 คือแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างปรับลดกำแพงโดยรอบอาคาร ปรับลดความสูงผนังภายในระหว่างแผงจำหน่ายสินค้า..ทุกฝ่ายยิ้มแย้มแจ่มใส พอใจและยอมรับมติดังกล่าว

BY : ภาพ-ข้อมูล เทศบาลเมืองสิงห์บุรี , เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ เพจ Singburi Review ในเครือ สำนักข่าว THAI TIME  [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments