Singburi ดีจัง, THAI TIME สิงห์บุรี

ลงนาม(MOU)ขับเคลื่อนนโยบาย “สิงห์บุรีเมืองเด็กดี มีวินัย”

991 Views

Loading

 

       วันนี้(26 มิถุนายน) ได้มีพิธีการบันทึกข้อตกลง(MOU) การปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “สิงห์บุรีเมืองเด็กดีมีวินัย” โดยมี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีฯ เปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา พร้อมมอบนโยบาย โดยมี ด.ร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงานการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

      นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ปี 2561 ด้วยการมอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนและสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560
  •  มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนสูงสุดทุกวิชา จำนวน 13 ราย
  • มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 คน
  • มอบเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสูงสุดทุกวิชา จำนวน 13 ราย
  • มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ราย   

ข้อมูล-ภาพ : ปชส.จังหวัดสิงห์บุรี , เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ เพจ Singburi Review ในเครือ สำนักข่าว THAI TIME [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments