สิงห์บุรี ดีจัง

เปิดประวัติ..วัดโพธิ์ข้าวผอก สิงห์บุรี ชื่อเดิม : วัดโพธิ์พาดหอก!!! วัดเก่าสมัย..สมเด็จพระนเรศวรฯ

2562 Views

Loading

 

        ผมขับรถผ่านแทบทุกวัน แต่ไม่มีโอกาสได้เขียนถึง วันนี้พอมีเวลาเลยขอนำเรื่องราวดีๆ ของวัดโพธิ์ข้าวผอกมาเล่าสู่กันฟัง…ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ระบุว่า..วัดโพธิ์ข้าวผอก เป็นวัดโบราณ ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ และหลักฐานที่ขุดค้นได้ภายในบริเวณวัด ในถิ่นบ้านนี้เล่าถ่ายทอดกันต่อๆ มาว่า มีเค้าเรื่องประกอบกันเป็นตำนานประวัติศาสตร์ในหนังสือได้กล่าวพาดพิงตามความสันนิษฐานว่า เดิมเรียกว่า “วัดโพธิ์พาดหอก” สมัยครั้งมีศึกสงครามสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (กู้ชาติ) เมื่อราว พ.ศ.2127

ส่วนที่มาของคำว่า “วัดโพธิ์พาดหอก” เนื่องจากชาวบ้านในระแวกนั้นมาพบอาวุธ เช่น หอกพาดอยู่กับต้นโพธิ์ในวัด เลยเหมาเอาว่า “วัดโพธิ์พาดหอก” หรือเดิมอาจมีชื่ออื่น (ไม่ปรากฏ) แต่ถูกภัยสงครามบ้านแตกสาแหลกขาด ประชาชนพากันอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นที่ปลอดภัยกว่า วัดจึงถูกทอดทิ้งให้รกร้างเป็นป่าดงไประยะหนึ่ง (ระหว่างทำศึกสงคราม)
          พอบ้านเมืองว่างศึกชนะพม่าผู้คนพากันมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนใหม่โดยยึดลำน้ำเป็นหลัก และเป็นที่รับรองของชาวไทยทั่วไป ตั้งหมู่บ้านกันมั่นคง ณ ที่ใดก็ต้องมีวัดอยู่ย่านนั้นด้วย อาจเป็นบุญกุศลของชุมชนในย่านนี้จึงไม่ต้องสร้างวัด เพียงแต่ช่วยกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ก็เป็นวัดโดยสมบูรณ์ได้ จะขัดข้องอยู่คือเรื่องชื่อของวัด
          แต่ก็มีผู้ให้ทัศนะว่า ควรจะเอานิมิต ที่พบเห็นเมื่อแรกในช่วงค้นพบวัด คือพบหอกพาดอยู่ที่ต้นโพธิ์จะด้วยความเสื่อมสลาย หรือภัยธรรมชาติอะไรก็เหลืออนุมานเอาได้ ความไม่แน่นอนแห่งยุค แห่งสมัยบ้านเมืองอาจเจริญหรือเสื่อมสลายทรุดโทรมเพราะความโลภของมนุษย์บางพวกบางหมู่ วัดก็อาจถูกทำลาย ถูกทอดทิ้ง จนคำว่า “วัดโพธิ์พาดหอก” ถูกลบ ถูกลืม..ไปอีกครั้งหนึ่ง!!!

           จนประวัติมาปรากฏในสารบบอีกครั้งในชื่อวัดโพธิ์ข้าวผอก ดังคำให้การของผู้เฒ่า ผู้แก่ ในย่านนี้อีกเช่นกัน เล่ากันว่าในครั้งเก่าก่อนในย่านถิ่นนี้ หากจะจัดทำกิจกรรม ทำบุญกุศลกันที ก็ต้องตระเตรียมเสบียงอาหารไปรับประทานอาหารเมื่อเพล (กลางวัน) กันด้วย ชาวบ้านจึงเตรียมข้าวปลาอาหารมากกว่าเดิม หรือที่เรียกว่า “พอก” หรือเพิ่มมากขึ้น ต่อมาอ่านและเขียนเพี้ยนกันไปจนกลายเป็น “วัดโพธิ์ข้าวผอก”..นี่ก็เป็นอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งของที่มาของชื่อวัด
             “วัดโพธิ์ข้าวผอก” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2410


พิกัด : วัดโพธิ์ข้าวผอก
เลขที่ 111 ถนน วันพัฒนา ตำบล บางมัญ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

Comments

comments