THAI TIME สิงห์บุรี

อบต.ท่างาม ผุดโครงการ “ท่างามเมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของสิงห์บุรี”

233 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการท่างามเมืองน่าอยู่ อันดับ 1 ของสิงห์บุรี โดยต่อยอดมาจากเงินรางวัลจำนวน 450,000 บาท ที่ได้รับจากการประกวด “เมืองน่าอยู่ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี อบจ.สิงห์บุรี เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัล
          สำหรับแผนของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมได้แก่
          🔸️กิจกรรมที่ 1 : Kick Off “อบต.ท่างาม เมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของสิงห์บุรี”
          🔸️กิจกรรมที่ 2 : อบรมพัฒนาศักยภาพ “อบต.ท่างาม เมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของสิงห์บุรี”
          🔸️กิจกรรมที่ 3 : การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “อบต.ท่างาม เมืองน่าอยู่อันคับ 1 ของสิงห์บุรี”
          🔸️กิจกรรมที่ 4 : ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ อบต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
          โดยแผนงานดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ที่มี นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments