THAI TIME สิงห์บุรี

กกต.สิงห์บุรี นัดผู้สมัคร ส.ส. ลงนาม-ปฏิญาณตน เลือกตั้งโปร่งใส ไม่ซื้อเสียง

117 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสิงห์บุรี ขึ้น ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
          โดยกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างการยอมรับเรื่อง การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
          นอกจากนี้ยังต้องการให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกำหนดให้มีพิธีการลงนามและให้คำสัตย์ปฏิญาณการปฏิบัติตนในการเลือกตั้ง ต่อหน้าอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีด้วย
…………………………………
BY : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments