THAI TIME สิงห์บุรี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีมติเลือก “แกงบวน” ติด 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารพื้นถิ่น ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

65 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีเลือก “แกงบวน” เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัด
          สำหรับ”แกงบวน”เป็นอาหารไทยโบราณในครั้งที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้นที่เมืองพรหมบุรี ทรงโปรดแกงบวนเป็นอย่างมาก เนื่องจากรสชาติที่อร่อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีส่วนประกอบเป็นเครื่องในหมู หมูสามชั้น และสมุนไพรนานาชนิด จนเกิดเป็นตำนานแม่ครัวหัวป่าขึ้นที่อำเภอพรหมบุรี
          แกงบวนจัดเป็นเมนูที่มีกระบวนการปรุงค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน ตั้งแต่การล้างเครื่องในหมูอย่างไรไม่ให้คาว ตลอดจนการเคี่ยวนานร่วมชั่วโมงจนเปื่อยนุ่ม ได้รสชาติที่กลมกล่อม ซึ่งเป็นเมนูพื้นถิ่นที่กำลังจะสูญหายไปจากจังหวัดสิงห์บุรี โดยมักจะปรุงเป็นกรณีพิเศษเฉพาะวาระสำคัญ
          ส่วนรายละเอียดการจัดกิจกรรม “1จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น”อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น ต่อยอดสมุนไพรไทย
          รวมถึงสรรพคุณทางเลือกและส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่นอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
…………………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments