THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี จัดอบรมข้อกฎหมาย ให้พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด..ทั่วทั้งจังหวัด

39 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยพระธรรมวชิรกวี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ได้จัดถวายความรู้เรื่องกฎหมายและวิชาการ แก่พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด และประชาชน ครั้งที่ 2 ขึ้นที่วัดพิกุลทอง
          สำหรับการอบรมดังกล่าว มีทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม นำทีมทนายความ และนักวิชาการ มาร่วมบรรยาย ตลอดจนรับฟัง แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ สภาพปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวัดและของคณะสงฆ์ ในจังหวัดสิงห์บุรี
          โดยเน้นให้ความรู้เรื่องกฎหมายสงฆ์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎมหาเถรสมาคม รวมถึงพระธรรมวินัย เพื่อให้มีองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา บทบาท-หน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัด
          ในระหว่างการบรรยาย ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ระบุตอนหนึ่งว่า ปัญหาที่วัดส่วนใหญ่ทั่วประเทศมักจะเผชิญกันก็คือ การไม่รู้กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการปฏิบัติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านการเงินและกิจการอื่นๆ ภายในวัด ดังนั้นทั้งเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด และประชาชนควรมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์ จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments