THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สพร.สรุปแล้ว!! ผลศึกษารูปแบบจัดทำมิวเซียมสิงห์บุรี ร.ศ.130 ให้ อบจ.พิจารณา เน้นรูปแบบแปลกใหม่!!

939 Views

สพร.สรุปผลศึกษาแนวความคิดในการจัดทำมิวเซียมสิงห์บุรี ที่ศาลากลางหลังเดิม ร.ศ.130 ให้ อบจ.สิงห์บุรีพิจารณา เน้นการนำเสนอรูปแบบแปลกใหม่ "ดึง ชัก ผลัก โยก"

        วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) โดยนายประชา สุขสบาย นักจัดการความรู้อาวุโส พร้อมด้วย อาจารย์ปรามินทร์ เครือทอง ที่ปรึกษาสถาบันฯ และทีมงาน ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับเนื้อหาการจัดแสดงองค์ความรู้ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ร.ศ.130 เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัด หรือมิวเซียมสิงห์บุรี
41798
         สำหรับรายละเอียดในการนำเสนอของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) คือ ทาง สพร.ต้องการให้ผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมจะต้องพบกับความแปลกใหม่ในส่วนจัดแสดง ผ่านสื่อในรูปแบบ “ดึง ชัก ผลัก โยก” โดยจะแบ่งเป็นส่วนจัดแสดงต่างๆ ดังนี้
41795
41796
         ส่วนจัดแสดงทรัพย์สิงห์, ส่วนจัดแสดงทรัพย์ดึกดำบรรพ์, ส่วนจัดแสดงทรัพย์เมืองเก่า, ส่วนจัดแสดงทรัพย์ในดิน, ส่วนจัดแสดงทรัพย์สลาย, ส่วนจัดแสดงทรัพยากรบุคคล, ส่วนจัดแสดงทรัพย์ทรงจำ, ส่วนจัดแสดงทรัพย์เมืองสิงห์ และส่วนจัดแสดงทรัพย์วันหน้า
41792
41794
41793
         อย่างไรก็ตาม การนำเสนอแนวคิดของ สพร.ครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ชาวบ้าน เข้ารับฟังการนำเสนอและร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ได้แก่ อาจารย์บรรหาร ตันหยง, อาจารย์ขจิต นาวีระ, อาจารย์ศุภณัต บุญญา และนายพะเยาว์ เรืองพงษ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอองค์ความรู้ต่างๆ ในหลายประเด็น ต่อยอดจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
BY : ปชส.สิงห์บุรี

Comments

comments