THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

วัดอัมพวันสิงห์บุรี งดปฏิบัติธรรม-สวดอภิธรรม-บวชสามเณรฤดูร้อน

1502 Views
ก่อนหน้านี้วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งถือเป็นวัดที่มีประชาชนนิยมไปปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก ประกาศเดินหน้ารับลงทะเบียนต่อไป โดยทางวัดใช้วิธีคัดกรอง ไม่รับผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้หลายฝ่ายกังวลเกรงจะมีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
177713
          ล่าสุดเพจ “วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี” ได้ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่า
          #งดรับผู้ปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 17 ถึง 31 มีนาคม 2563
          #ยกเลิกโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน
          #งดการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ถึง 31 มีนาคม 2563
          โดยให้เหตุผลว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครม. มีนโยบายให้งดกิจกรรมทางศาสนา อีกทั้งได้มีมติมหาเถรสมาคมที่ 127/2563 จึงมีประกาศเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ให้ดำเนินการสนองนโยบายของรัฐบาล และมหาเถรสมาคม..
S__2228251
          ทางวัดอัมพวันจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่ง โดยจะงดรับผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 และยกเลิกโครงการสามเณรภาคฤดูร้อนในปี 2563 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน..
177712
           เพื่อสนองนโยบายและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านและสังคมส่วนร่วม ทางวัดอัมพวันขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Comments

comments