THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

สิงห์บุรีเปิดประมูลทะเบียนเลขมงคล หมวด กจ “การค้ายิ่งเจริญ”

1794 Views

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เตรียมจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 3 หมวดอักษร "กจ" การงานก้าวหน้า การค้ายิ่งเจริญ 19 กันยายนนี้ โดยรายได้นำเข้ากองทุน กปถ. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยทางถนน

         เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3 หมวดอักษร กจ “การงานก้าวหน้า การค้ายิ่งเจริญ” ณ ห้องอักษรา โรงแรมโกเด้นดราก้อนรีสอร์ทสิงห์บุรี โดยมีนางลิ้นจี่ พรสวัสดิ์ ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมแถลงข่าว สำหรับการเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 5 โรงแรมโกเด้นดราก้อนรีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี
48070
        ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเงินหลักประกันได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เว็บไซด์ www.tabienrod.com หรือลงทะเบียนในวันงานเวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
48069
          ส่วนรายละเอียดการประมูลแบ่งหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 เลข 4 ตัวเหมือนกัน ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท
กลุ่มที่ 2 เลข 3 ตัวเหมือน, เลข 2 ตัวเหมือน, เลขตัวเดียว และเลขคู่ 8 คู่ 9 ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท
กลุ่มที่ 3 เป็นเลขหลักพัน เลขเรียง 3 ตัว เลขเรียง 4 ตัว และเลขคู่ 4 ตัว ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท
         รวมทั้งสิ้นจำนวน 301 หมายเลข โดยวิธีการประมูลแบ่งออกเป็น 2 แบบ
แบบที่ 1 คือการประมูลโดยเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) 
แบบที่ 2 การประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
48067
48068
         ส่วนภาพกราฟิกที่มีอยู่ในป้ายทะเบียนประมูลจะมีสัญลักษณ์รูปปลาช่อน รูปไห 4 หู และกำแพงค่ายบางระจัน สื่อความหมายความอุดมสมบูรณ์และเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของจังหวัดสิงห์บุรี
48066
         รายได้จากการประมูลจะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการสนับสนุนเงินจาก (กปถ.) ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ โครงการจัดอบรมสนามจราจรเยาวชน โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร และโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ อีกทั้งยังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อเยียวยาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับรอยยิ้มการจากเยียวยา สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
         ดังนั้น การประมูลทะเบียนรถเลขสวยจึงถือเป็นการประมูลเพื่อการกุศลอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน

Comments

comments