THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

ปรากฎการณ์ใหม่ ภาคประชาชนรวมตัว ผุดศูนย์ City Lion No Covid สิงห์บุรี ช่วยส่วนราชการต้านภัย COVID-19

941 Views
          เมื่อวานนี้ (24 มีนาคม 2563) ได้มีการก่อตั้งศูนย์ City Lion No Covid ขึ้นโดยภาคประชาชนชาวสิงห์บุรี เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจภาครัฐในการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ให้ครอบคลุมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
182952
         ดร.ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ (เอ็ดดี้) เปิดเผยที่มาที่ไปในระหว่างการประชุมครั้งแรกกับคณะผู้ร่วมก่อตั้งว่า เกิดจากความกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงหารือกับเครือข่ายจิตอาสาว่าน่าจะเข้าไปมีส่วนเสริมเติมเต็มเพื่อสนับสนุนให้ภาคราชการ มีวัสดุ อุปกรณ์ ในส่วนที่ขาดแคลน จะได้ขยายผลการช่วยเหลือชาวสิงห์บุรี ให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น
         ในที่สุดก็เห็นพ้องต้องกันว่า ควรตั้งเป็นศูนย์เฉพาะกิจภาคประชาชนขึ้นมา ระดมจิตอาสาและรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังฉีดยาฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อ ชุดสวมใส่ป้องกัน หน้ากาก วัตถุดิบในการผลิตเจลล้างมือ และอื่นๆ ที่จำเป็น โดยจะรับเฉพาะสิ่งของ ไม่รับเป็นเงินบริจาค พร้อมกับจัดทำไลน์กลุ่มขึ้นมาประสานงานกัน เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้วัสดุอุปกรณ์ มาจำนวนหนึ่ง พอที่จะเริ่มขับเคลื่อนศูนย์ฯได้
         จุดเด่นของศูนย์ City Lion No Covid ก็คือ จะเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีข้อจำกัดในเชิงกระบวนการ โดยเฉพาะระเบียบปฏิบัติของทางราชการ เพื่อให้ตอบสนองต่อการแก้ไขสถานการณ์วิกฤติได้เร็วขึ้น ที่สำคัญไม่ได้ใช้งบฯจากภาครัฐแม้แต่บาทเดียว
        ส่วนระยะเวลาการปฏิบัติการของศูนย์ฯ กำหนดเอาไว้ 14 วัน หลังจากนั้นจะสลายตัว
         ต่อคำถามมีอยู่ว่า ศูนย์ City Lion No Covid จะดำเนินกสรอย่างไร ดร.ธีรเศรษฐอธิบายว่า จะประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ผ่านส่วนราชการว่า ต้องการอะไรเร่งด่วนบ้าง เช่น หน้ากากอนามัย เจล หรือต้องการให้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ศูนย์ฯจะบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่มีส่งไปร่วมสนับสนุนตามที่ร้องขอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนกัน
182953
182951
        ดร.ธีรเศรษฐบอกว่า ในยามที่บ้านเมืองและชาวสิงห์บุรีกำลังเผชิญภาวะวิกฤต อะไรที่ภาคประชาชนช่วยได้ก็ควรช่วยกัน หยุดคิดเรื่องฝักฝ่าย เรื่องการเมือง หรือเรื่องอื่นใดไปก่อน การช่วยเหลือชาวบ้านเป็นงานเร่งด่วนกว่า เนื่องจากสิงห์บุรีเป็นพื้นที่เปราะบาง หากป้องกันไม่ดีจะมียอดการสูญเสียสูงมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงสุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมากกว่ากลุ่มอายุอื่น ดังนั้นเราต้องเร่งช่วยเหลือกัน

Comments

comments