THAI TIME สิงห์บุรี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการทำงานของครู ย้ำครูยุคใหม่ ต้องทำงานเชิงรุก!!

1239 Views
          วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี จัดให้มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบติดตามการปฎิบัติหน้าที่ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี มอบนโยบายให้ครูผู้สอน และจัดให้คณะตรวจติดตามได้ดำเนินการประเมินติดตามถึงนโยบายที่ได้มอบหมายให้ไป เพื่อให้บุคลากรครูมีศักยภาพที่ดีพร้อมอย่างสม่ำเสมอและพัฒนายิ่งๆขึ้นไป โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ได้เรียนรู้อย่างมีศักยภาพตามวัยและพร้อมที่จะเข้าสู่การเลื่อนชั้นเรียนตามมารตฐาน และเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศของการศึกษาต่อไป
          นายณรงศักดิ์ กล่าวว่า ต้องการให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ทำงานเชิงรุก พร้อมที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียน โดยนโยบายหลักๆ คือให้ครูผู้สอนทำสมุดการปฎิบัติงานของตนเอง บันทึกการสอนการทำงาน โดยให้คณะตรวจสอบติดตามเป็นผู้ประเมินผล
59774
59775
59776
59777
59778
S__16236737
          นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี ยังกล่าวต่ออีกว่าขอเน้นย้ำให้ครูผู้สอนมีความตรึกตรองและระมัดระวังบทบาทของครูและนักเรียนถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม และเน้นย้ำผู้อำนวยการโรงเรียน การ์ดอย่าตก ยังต้องป้องกันอย่างดีต่อไป โดยมีครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีมาร่วมรับฟังนโยบายกว่า 100คน ณ ห้องประชุมญาณสัมปันโน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4
By : สุภาพ นาคสงฆ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME

Comments

comments